ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

 

2. LEVERING en VERZENDING

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2. De leveringen binnen België worden op maandag, wettelijke feestdagen uitgesloten, verzonden indien u voor standaard (gratis) verzending opteert. Expresszendingen zijn mogelijk.

2.3. De artikels worden verzonden volgens het verzendingskosten overzicht per land en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.

2.4. Indien de artikels onmogelijk geleverd kunnen worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

2.5. Aan de leveringsplicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de verkoper geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.6. Maud Bekaert is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen. De producten worden maximaal 30 dagen na de besteldag geleverd tenzij er sprake is van overmacht.

3. PRIJS

3.1. Maud Bekaert kan het volledig ontbreken van fouten op de shop niet garanderen. De verkoper kan typografische fouten, fouten en onnauwkeurigheden die betrekking hebben tot de prijs, beschikbaarheid of details van een artikel bevatten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2. De verkoper doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn, maar kan niet garanderen dat er absoluut geen fouten in de prijzen zijn geslopen. In het geval dat er een fout in de prijs van een product is, zal de verkoper toestaan dat de klant de nieuwe prijs aanvaard of de bestelling annuleert. Als de verkoper niet in staat is de klant, binnen de 30 dagen, te contacteren zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.

3.3. De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermelde prijzen zijn de basis (niet express) verzendingskosten inbegrepen voor verzendingen binnen België, alsook de Belgische BTW (21%). Verzendingen buiten België zijn sowieso betalend volgens de tarieven in de FAQ > VERZENDING gespecificeerd.

3.4. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven.

3.5 Indien er korte tijd na een aangeschaft product, een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil.

3.6. De verkoper is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taksen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.

3.7. De verkoper behoudt zicht het recht om fouten of onnauwkeurigheden recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. Bijgevolg behoudt de verkoper het recht de fouten of onnauwkeurigheden op de shop recht te zetten zonder enige vorm van voorafgaande communicatie.

 

4. VERZAKINGSRECHT

4.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. De koper dient, vooraleer over te gaan tot terugzending, hiervan melding te maken via het contactformulier of e-mail maud@atelierwolk.be. Terugzending dient te gebeuren in de originele verpakking, ongedragen, met alle originele etiketten aangehecht, inclusief bijhorende accessoires en eventuele documentatie en zich in nieuwstaat te bevinden zoals het artikel magazijn verlaten heeft.

4.2 Artikelen gekocht tijdens de soldenperiode kunnen niet geretourneerd worden.

 

5. KLACHTEN of BETWISTINGEN

5.1.Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

5.2. De Europese Commissie beschikt over een online platform om geschillen uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen, het zogenaamde ODR-platform (“Online Dispute Resolution”) http://ec.europa.eu/odr/. Het betreft een interactieve website die gratis en in alle officiële talen van de EU beschikbaar is. Consumenten en ondernemers kunnen er informatie vinden over de mogelijkheden om hun geschillen buitengerechtelijk te regelen. Daarnaast kunnen consumenten én ondernemingen er een klacht indienen met betrekking tot een online transactie. Deze klacht wordt dan door het platform bezorgd aan de bevoegde entiteit voor alternatieve geschillenregeling, of ADR-entiteit (“Alternatieve Dispute Resolution”).

 

6. RETOURS

6.1. De goederen kunnen tot, maximaal, 14 dagen na ontvangst teruggestuurd worden. De goederen kunnen in geen enkel geval teruggebracht noch terugbetaald worden in een offline winkel.

6.2. Er wordt aangeraden een koerier of Bpost pakjesdienst te gebruiken bij het terugsturen van goederen om de mogelijkheid te hebben het pakket te kunnen volgen.

6.3. De verkoper zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor een terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.

 

7. ACHTERSTALLIGE BETALINGEN
7.1. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro).

 

8. EIGENDOMSRECHT

8.1. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot het ogenblik van volledige betaling.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT

9.1. Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing en meer bepaalde de rechtbanken van het arrondissement Brugge.